Lễ kết nạp Đoàn viên và thành lập Công Đoàn cơ sở công ty Đông Phương ( Royal Palace).

Ngày 13.05.2014 tại Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace diễn ra buổi lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Công ty Đào Tạo Kinh Tế và Du Lịch Đông Phương (Royal Palace) với sự tham dự của đại diện Liên Đoàn Lao Động Quận 12. Thể hiện sự quan tâm của BGĐ đến đời sống cũng như lợi ích của toàn thể nhân viên Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: