Hình ảnh đêm ghi hình Nghi Lễ Hoàng Gia 26/04/2014 tại Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace.

Hướng tới tính hoàn thiện và chuyên nghiệp ngày càng cao và đặc biệt là phong cách Hoàng Gia trong nghi lễ tiệc cưới năm 2014,Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Royal Palace tổ chức đêm nghi hình Nghi Lễ Hoàng Gia năm 2014 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và sự đầu tư mang tính chất chuyên nghiệp cao như đồng phục lính Hoàng Gia mới 2014, đội kèn Hoàng Gia, xe hoa đời mới và sang trọng, xe mô tô dẫn đường, nghi lễ rước bánh cưới Hoàng Gia ...v v. 

Sau đây là một số hình ảnh đẹp của đêm nghi hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Lính Hoàng Gia với trang phục và phong cách Hoàng Gia Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Nhạc Hoàng Gia với sang trọng và chuyên nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn xe mô tô, xe ngựa Hoàng Gia, xe ô tô trong Nghi Lễ rước dâu Hoàng Gia 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội pháo Hoàng Gia trong Nghi Lễ Hoàng Gia 2014.

 

 

 

 

 

Xe Rước Bánh Cưới Hoàng Gia trong Nghi Lễ Hoàng Gia.