Sảnh tiệc

Sảnh Grand Royal có chiều dài lớn nhất tại Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc Cưới Royal Palace. Với sức chứa hơn 380 khách dành cho tiệc cưới .

Picture