Họp Mặt Hội Đá Ốp Lát Sài Gòn 2017

Vào ngày 03.08.2017 vừa qua, Royal Palace chúng tôi được vinh dự là đơn vị tổ chức cho buổi họp mặt Hội Đá Ốp Lát Sài Gòn được tổ chức thường niên. Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt này: