Gold Food - Hội Nghị Khách Hàng

Vào lúc 17h, ngày 17.06.2015, Gold Food đã tổ chức thành công buổi Hội nghị khách hàng tại Royal Palace. Sau đây là một số hình ảnh được lưu lại :