Chương trình đào tạo Dự Án Phúc An City - Trần Anh Long An

Một số hình ảnh buổi đào tạo Dự Án Phúc An City cho công ty Bất Động Sản Trần Anh Long An tổ chức, sau đây là một số hình ảnh về buổi đào tạo này: