Bản đồ
Địa chỉ :
98 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Xem ROYAL PALACE ở bản đồ lớn hơn